Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II (4711)
Basic information
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra českého jazyka [41-KCJ]
celoživotní vzdělávání
full-time
Czech
Didaktika mediální výchovy – učebnice, podpůrné kurikulární materiály, vyučovací metody. Zásady kulturní internetové komunikace – zdvořilost, jazyková správnost (e-maily, žádosti, prosby, zdvořilostní konvence). Vhodné internetové zdroje jako základ získávání hodnověrných informací na internetu. Analýza mediálního diskurzu, specifika mediální komunikace.
Pedagogové budou orientovaní v tom, jakým způsobem jejich žáci komunikují na internetu, budou znát rizika elektronické komunikace, jazykové prostředky, které slouží v elektronické komunikaci k různým účelům (persváze, manipulace, argumentace). Budou moci s žáky na tato témata erudovaně diskutovat a pracovat s nimi na kritickém přijímání obsahu a prevenci rizikového chování. Podtržena bude jazyková výchova v oblasti kulturní elektronické komunikace (e-maily, žádosti, prosby, zdvořilostní konvence).
MŠMT - 39837/2020-2-1043
MŠMT ČR
11914/2017-1
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II
„Něco si o tom přečti!“ Hodnověrnost internetových zdrojů (1 hod.),
Jak nás lákají webové stránky? Intertextualita a internet (1 hod.)
„Chcete-li nový šmrncovní hadřík, sledujte naši následující reportáž.“ Analýza diskurzu a mediální texty (1 hod.)
Mediální výchova ve výuce českého jazyka (1 hod.)
Jazyková kultura a zdvořilost v elektronické komunikaci (1 hod.)
„Něco si o tom přečti!“ Hodnověrnost internetových zdrojů (1 hod.),
Jak nás lákají webové stránky? Intertextualita a internet (1 hod.)
„Chcete-li nový šmrncovní hadřík, sledujte naši následující reportáž.“ Analýza diskurzu a mediální texty (1 hod.)
Mediální výchova ve výuce českého jazyka (1 hod.)
Jazyková kultura a zdvořilost v elektronické komunikaci (1 hod.)
15
nejsou stanoveny
nejsou stanoveny

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Katedra českého jazyka
Katedra českého jazyka
Dates and duration
2021/2022
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Tuesday
Fees and financing
650 Kč / programme
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 634820
osvobozeno
Application
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
15.01.2021
30.06.2022
Termín se může měnit dle epidemiologické situace
Přihláška prostřednictvím SIS.
Termín konání i odevzdání přihlášky se může měnit dle aktuální epidemiologické situace.
Further information
http://kcj.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html