Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Teritoriální studia (3374)
Basic information
Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Teritoriální studia
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení do bakalářského programu Teritoriální studia (TS) a může být též prospěšný pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědního směru. Hlavní důraz bude kladen na poválečné dějiny a na současné problémy zemí Evropské unie, zemí bývalého Sovětského Svazu a na Spojené státy americké. Tematizovány jsou i problémy evropské integrace a bezpečnosti. Ke každé přednášce bude připojena stručná bibliografie k rozšíření znalostí k danému tématu.

Každá přednáška bude uvedena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci ponechají. K němu bude připojena stručná bibliografie tématu.
Přípravný kurz - pro obor Mezinárodní teritoriální studia
Kurz s časovou dotací celkem jedenácti setkání proběhne dvakrát týdně v podvečerních hodinách v čase 17:00–19:00 v rozmezí 26.1.2021 až 9.3.2021.
Kurz proběhne online na platformě Zoom.

26.1.2021 Úvodní slovo ředitele institutu (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) v 16:30
Západní Evropa ve druhé polovině 20. století (Mgr. Eliška Černovská)
28.1.2021 Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
2.2.2021 Středovýchodní Evropa ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
4.2.2021 USA a Kanada v druhé polovině 20. století (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)
9.2.2021 Rusko ve druhé polovině 20. století (PhDr. Karel Svoboda, Ph.D.)
11.2.2021 Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
16.2.2021 Aktuální problémy zemí západní Evropy (PhDr. Martin Mejstřík)
18.2.2021 Aktuální problémy středovýchodní Evropy (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
23.2.2021 Aktuální situace a problémy USA a Kanady (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)
25.2.2021 Aktuální situace a problémy postsovětského Ruska (PhDr. Jan Šír, Ph.D.)
9.3.2021 Online test prostřednictvím platformy Moodle
Kurz s časovou dotací celkem jedenácti setkání proběhne dvakrát týdně v podvečerních hodinách v čase 17:00–19:00 v rozmezí 26.1.2021 až 9.3.2021.
Kurz proběhne online na platformě Zoom.

26.1.2021 Úvodní slovo ředitele institutu (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) v 16:30
Západní Evropa ve druhé polovině 20. století (Mgr. Eliška Černovská)
28.1.2021 Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
2.2.2021 Středovýchodní Evropa ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
4.2.2021 USA a Kanada v druhé polovině 20. století (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)
9.2.2021 Rusko ve druhé polovině 20. století (PhDr. Karel Svoboda, Ph.D.)
11.2.2021 Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
16.2.2021 Aktuální problémy zemí západní Evropy (PhDr. Martin Mejstřík)
18.2.2021 Aktuální problémy středovýchodní Evropy (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
23.2.2021 Aktuální situace a problémy USA a Kanady (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)
25.2.2021 Aktuální situace a problémy postsovětského Ruska (PhDr. Jan Šír, Ph.D.)
9.3.2021 Online test prostřednictvím platformy Moodle
Podání elektronické přihlášky prostřednictvím SIS.
Kurz je zakončen testem v podobě uzavřených otázek s možností vícero odpovědí (tzv. multiple-choice test), který se uskuteční 9. března 2021.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Political sciences and civics (0312)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou přidělovány
Guarantor and venue
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
Dates and duration
2021/2022
summer semester, January
26.01.2021
1
22 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Sekretariát Institutu mezinárodních studií, Pekařská 10, místnost 212
Institute of International Studies
Bc. Kristýna Pelikánová
kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz
778 464 634
01.01.2021
23.02.2021
Podání elektronické přihlášky prostřednictvím SIS.
Na kurz je možné se dodatečně přihlásit i v jeho průběhu.

Účastníkům, kteří kurz úspěšně absolvují s prospěchem C a lepším, budou odpuštěny příjímací zkoušky na bakalářský prezenční studijní program Teritoriální studia (BP_TS). Účastníci kurzu budou o výsledku kurzu a případném podmíněném přijetí na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) informováni do konce března, aby se mohli nerušeně věnovat zdárnému dokončení středoškolského studia. Kurz je založen na pravidelné docházce, jsou povoleny maximálně dvě absence. V průběhu trvání přípravného kurzu je nutné mít zapnutou kameru.

Složení zkoušky na konci těchto kurzů může nahradit přijímací řízení.
Further information
https://ims.fsv.cuni.cz/uchazeci/pripravne-kurzy/teritorialni-studia-ts
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html