Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 155)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství (867)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
Variant code (CID): 6756
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Přednášky ze somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie, práce s odborným textem
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
ne
120
...

Schedule details
Statistics for the MEYS
Nursing and midwifery (0913)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2020/2021
winter semester
1
16 (total number of hours)
1 dvoudenní soustředění
Friday - Saturday
29.01.2021
30.01.2021
Fees and financing
1000 Kč / kurz
Složenkou nebo jiným příkazem.
Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100
variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "SHA".
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Ing. Markéta Sovičová
marketa.sovova@lf3.cuni.cz
267102192
25.01.2021
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

Termín: 29. 1. 2021 v 8,30 hod.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html