Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II (5697)
Basic information
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Kurz je rozšířením problematiky kurzu „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I“, kde bylo cílem intenzivně a co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení akutních – neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.
Kurz „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II“ připravuje účastníky kurzu k řešení situací, které by měla zvládnout škola sama.
MSMT-16033/2019-1-693
MŠMT
11914/2017-1
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II
- PRVNÍ DEN (8 hod.)
modul E – Komunitní model práce – bezpečné klima,
modul A – První pomoc při šikanování, prohloubení,
modul D – Metodická podpora, prohloubení
- DRUHÝ A TŘETÍ DEN (2 x 8 hod.)
modul C – Práce se třídou s počáteční podobou šikanování
- ČTVRTÝ DEN (8 hod.)
modul F – Kořeny, příčiny a podmínky šikanování
modul B – Školní program proti šikanování
modul G – Sdílení závěrečných prací – orientační posouzení výsledků programu
- PRVNÍ DEN (8 hod.)
modul E – Komunitní model práce – bezpečné klima,
modul A – První pomoc při šikanování, prohloubení,
modul D – Metodická podpora, prohloubení
- DRUHÝ A TŘETÍ DEN (2 x 8 hod.)
modul C – Práce se třídou s počáteční podobou šikanování
- ČTVRTÝ DEN (8 hod.)
modul F – Kořeny, příčiny a podmínky šikanování
modul B – Školní program proti šikanování
modul G – Sdílení závěrečných prací – orientační posouzení výsledků programu
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvovaném programu
Guarantor and venue
PaedDr. Michal Kolář
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
PedF UK, Praha
Dates and duration
2020/2021
winter and summer semester
Short-time
32 (total number of hours)
Fees and financing
6900 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky nebo písemně
Centrum celoživotního vzdělávání
Ing. Jana Budská
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
20.07.2021
30.09.2021
dle vyhlášených termínů na http://kamv.cz
Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
Kontaktní osoba CCŽV: Ing. Jana Budská (tel. 221 900 342, jana.budska@pedf.cuni.cz)
Further information
http://kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html