Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Man and Medicine (U3V1)
Basic information
Man and Medicine
Variant code (CID): 6604
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Faculty Dean Office [16-77777]
distance
Czech
V 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře se bude hovořit o problematice léků, tedy o historii léčby a o osudech některých přípravků, stejně jako o působení léků v těle, o moderních lékových přípravcích, o nových přístupech k léčbě lékem v současné medicíně. Budou probrány přírodní látky využitelnými v terapii. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmacie. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.
Man and Medicine
https://www.faf.cuni.cz/u3v/
;

Schedule details
Statistics for the MEYS
Pharmacy (0916)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
;
Guarantor and venue
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Biological and Medical Sciences
Hradec Králové, Heyrovského 1203
Dates and duration
2020/2021
winter semester, October
07.10.2020
2
500 (total number of hours)
10 přednášek v zimním a 10 v letním semestru
Fees and financing
500 Kč / kurz
1) V případě podání ELEKTRONICKÉ přihlášky je třeba poplatek uhradit takto:

Číslo účtu: 153149607/0300
Variabilní symbol: ID přihlášky (vygenerované při podání elektronické elektronické přihlášky)
Specifický symbol: 8888

2) V případě podávání papírové přihlášky, uvedené na https://www.faf.cuni.cz/u3v/.

Číslo účtu: 153149607/0300
Variabilní symbol: 457
Specifický symbol: prvních šest číslic čísla z rodného čísla uchazeče
Application
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Mgr. Lucie Navrátilová
Vlasta Shejbalová
studijni@faf.cuni.cz
495067111
07.10.2020
Further information
https://www.faf.cuni.cz/u3v/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html