Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz 2020 (1019)
Basic information
Přípravný kurz 2020
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
full-time
Czech
Příprava v oblastech somatologie, biologie, chemie a fyziky.
Přípravný kurz
ano
ano
250
Není stanoveno

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Dean's Office
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2020/2021
winter semester
19.09.2020
2
84 (total number of hours)
7/M
Saturday
19.9.2020
27.3.2021
Fees and financing
5000 Kč / programme
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83080
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.
Přihlášky ke kterým do 16.9.2019 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
Děti zaměstnanců LF a FN HK zašlou potvrzení o zaměstnání rodičů poštou na studijní oddělení (Lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Šimkova 870, 50038 Hradec Králové) nebo oskenují jako přílohu k přihlášce. V tomto případě je poplatek 2500 Kč.
základní
Application
-
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
16.09.2020
Further information
www.lfhk.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html