Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Buddy Programme of Charles University - WS 2020/2021 (6406)
Basic information
Buddy Programme of Charles University - WS 2020/2021
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Rectorate
Informační, poradenské a sociální centrum UK [90-IPSC]
distance
English
Cílem programu je seznámit účastníky s praktickou stránkou pobytu cizinců v ČR a dále prohloubit jejich jazykové schopnosti.
Buddy Programme of Charles University
V úvodu dojde k poučení účastníků o právech a povinnostech zahraničních studentů, představení důležitých kontaktů a řešení krizových situací. Na tento metodický úvod navazuje praktická část týkající se samostatné práce studenta se zahraničním studentem a řešení aktuálních formálních situací v cizím jazyce.
V úvodu dojde k poučení účastníků o právech a povinnostech zahraničních studentů, představení důležitých kontaktů a řešení krizových situací. Na tento metodický úvod navazuje praktická část týkající se samostatné práce studenta se zahraničním studentem a řešení aktuálních formálních situací v cizím jazyce.
Studenti studijního programu Univerzity Karlovy po alespoň jednom absolvovaném semestru studia.
❗Pro absolvování programu je nezbytné splnit následující podmínky:

1. Registrace do webové aplikace Broaddy (https://cuni.broaddy.com/register/buddy). Registrace účastníka musí být odsouhlasena fakultním koordinátorem. Účastník poté získá přístup do databáze zahraničních studentů. Z důvodu zachování soukromí zde nejsou uváděna jejich jména, ale je možné vybírat podle národnosti, pohlaví, koníčků a dalších dostupných informací. Zahraniční student, kterého si účastník takto vyberete, bude automaticky informován. V případě nutnosti změny či úpravy v aplikaci Broaddy je nezbytné kontaktovat koordinátora Buddy programu.

2. Vyplnění přihlášky do programu celoživotního vydělávání (https://cutt.ly/htTeROX).

3. Během semestru je student buddíkem alespoň jednomu zahraničnímu studentovi, kterého si vybere v Broaddy.

4. Pro nové buddíky, kteří si nikdy ještě žádného buddíka nevybrali, je povinná účast na úvodním školení, kde se dozví, co se od nich očekává a jak být skvělým buddíkem. První školení se bude konat 10. 9. od 17:00 v Kampusu Hybernská. Více informací a odkaz pro registraci je dostupný na webových stránkách www.cuni.cz/buddy. Přihlášení na školení je možné také skrze tuto stránku: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10428.

Pro zkušené buddíky není účast na školení povinná. Jako studijní materiál slouží Buddy Guide, který je k dispozici na www.cuni.cz/buddy.

5. Zahraniční student i fakultní koordinátor jsou spokojeni s činností buddíka (zde nejsou stanovena žádná pevná kritéria, neměla by se objevit závažná negativní zpětná vazba, která by vedla k neudělení potvrzení).

Během semestru bude program vyhodnocen a buddíci splňující všechny podmínky získají potvrzení o absolvování.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
other
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Informační, poradenské a sociální centrum UK
Student Affairs Office
Buddy Programme of Charles University - WS 2020/2021
Dates and duration
2020/2021
winter semester, September
01.10.2020
1
20 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / programme
Application
Odkaz pro Microsoft Forms (přihlášení přes CAS) - https://cutt.ly/htTeROX
Informační, poradenské a sociální centrum UK
Bc. Zuzana Haniková
Mgr. Lukáš Nachtigal
zuzana.hanikova@ruk.cuni.cz
224491893
16.10.2020
Registrace probíhá přes krátký formulář v MS Forms – pokud nejste již přihlášeni, po otevření odkazu se objeví přihlašovací okno Microsoftu, tam je třeba zadat čísloosoby@cuni.cz (číslo osoby je univerzitní číslo, které najdete na kartě studenta, i kdybyste měli jiné své vlastní heslo pro Microsoft, zde ho nepoužívejte), po zadání uživatelského jména budete přesměrováni na stránku přihlašování do CAS UK, po přihlášení by se vám měl objevit registrační formulář, který je nezbytné vyplnit a odeslat.

Do programu celoživotního vzdělávání se mohou přihlásit studenti Univerzity Karlovy po alespoň jednom absolvovaném semestru studia.
Further information
https://cuni.cz/buddy
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html