Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Angličtina pro Univerzitu třetího věku (2904)
Basic information
Angličtina pro Univerzitu třetího věku
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
full-time
Czech
Náplní kurzu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teologickou slovní zásobu. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.
Studenti se naučí/zopakují si základy angličtiny, tj. základní slovní zásobu, skladbu anglické věty, základní časy. Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů.
Garant kurzu: Mgr. Hana Ptáčková
Dialog generací
26 hodin/semestr
26 hodin/semestr
- zapsání v programu U3V na HTF UK

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.
Guarantor and venue
Gerald Robert Ostdiek, BA, M.A., Ph.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF UK, Pacovská 35, Praha 4 - učebna dle rozvrhu
Dates and duration
2020/2021
winter and summer semester, October
2
52 (total number of hours)
Fees and financing
400 Kč / semestr
690 Kč
Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, kteří podali přihlášku do ak. roku 2020/2021 a zaplatili zápisné ve výši 690,- Kč v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 400,- Kč za semestr (26 vyučovacích hodin). Ti, kteří nejsou zapsání v programu U3V "Dialog generací" pak částku 800,- Kč za semestr.
Application
HTF UK, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
30.06.2020
Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do ak. roku 2020/2021 osobně na studijní oddělení fakulty nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce června 2020. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.

Platební podmínky:
Č. účtu: 66661389/0800
Variabilní symbol: 1999
Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)
Further information
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html