Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 153)
 
   Login via CAS
Ancient Elements not only through the Eyes of Natural Sciences (4681)
Basic information
Ancient Elements not only through the Eyes of Natural Sciences
Variant code (CID): 6355
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Education
Katedra chemie a didaktiky chemie [41-KCHDCH]
full-time
Czech
Antické živly – voda, vzduch, oheň a půda – jako inspirace pro různé oblasti života společnosti. Souvislosti filozofické, přírodovědné, technologické, umělecké i vzdělávací.
Jde o dvousemestrální program v rozsahu 80 hodin. Většina výuky probíhá v laboratořích formou laboratorních prací a formou exkurzí, v nichž účastníci zkoumají učební látku v praxi a mohou si také v praxi vyzkoušet metody studia chemických látek a reakcí, metody chemických výrob a aplikované chemie.
Program je zakončen kolokviem s obhájením seminárních prací.
Antické živly nejen očima přírodních věd
1. Úvod do studia. Představení tématu a jeho širokých souvislostí v této variantě zejména těch vzdělávacích. Zásady pro práci v přírodovědné laboratoři, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy. Představení a diskuse o možnostech souvisejících exkurzí včetně dohody na jejich realizaci. Literatura a další zdroje pro studium. Požadavky k závěrečnému kolokviu.
2. Antické živly ve filozofickém diskurzu. Od monistů k Aristotelovi a hledání podstaty světa.
3. Antické živly a přírodovědné poznávání.
4. Voda – od antického živlu ke každodenní spotřebě a trvale udržitelnému životu.
5. Vzduch – od antického živlu k „čisté bublině“ života.
6. Oheň – od antického živlu k „dobrému sluhovi, ale zlému pánovi“.
7. Půda – od antického živlu k „rodné hroudě“.
8. Antické živly a umění.
9. Antické živly ve vzdělávání.
10. Závěrečné kolokvium s přírodovědným „živlením“ z různých pohledů.

Přednášející: doc. RNDr. Karel Holada
Časový harmonogram bude upřesněn přednášejícím
20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1, Katedra chemie a didaktiky chemie, terén
Dates and duration
2020/2021
winter semester
2
80 (total number of hours)
Fees and financing
1000 Kč / kurz
Poplatek za program (2 semestry) uhraďte v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 671620.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.

Účastníci mohou platit také v hotovosti, a to výhradně na Pokladně PedF v ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Zde obdrží doklad o zaplacení, kde bude uvedeno jméno programu U3V a jméno účastníka programu.
osvobozeno
Application
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
30.06.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html