Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
České křižovatky ruských soudobých dějin (6266)
Basic information
České křižovatky ruských soudobých dějin
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Kurz nejprve zmapuje, jak ruská společnost chápe region střední Evropy a jak uvažuje o ideální podobě vztahů s ním. Následně se zaměříme na středoevropskou politiku Ruska v 19. století a 20. století, prozkoumáme strategické, politické, ekonomické i kulturní zájmy, které Rusko a české země tradičně spojují nebo oddělují. V závěru zhodnotíme dlouhodobé trendy v česko-ruských vztazích a nahlédneme, jaké změny v nich způsobila volba odlišného způsobu postsocialistické transformace politickými reprezentacemi obou zemí.

Zakončení: seminární práce na zadané téma
České křižovatky ruských soudobých dějin
čtvrtek 14.00-15.20
čtvrtek 14.00-15.20
důchodový věk (60+)

Schedule details
Statistics for the MEYS
History and archaeology (0222)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Dates and duration
2020/2021
summer semester, February
1
14 (total number of hours)
7 přednášek za semestr
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2021
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html