Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Medikemp (5579)
Basic information
Medikemp
Variant code (CID): 6257
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
full-time
Czech
Určeno pro studenty gymnázií a zdravotnických lyceí se zájmem o studium medicíny. Program zahrnuje návštěvu špičkových teoretických a praktických pracovišť jedné z nejlepších lékařských fakult ve střední Evropě, během které si budou zájemci moci reálně ověřit, že jejich zájem o medicínu je skutečný.
Medikemp
v termínu od 3. - 6. září 2020 (cca 3 x 8 hodin)
35
1) student 2. nebo 3. ročníku ročníků všech typů gymnázií nebo zdravotnických lyceí ve školním roce 2019/2020
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 31. 8. 2020)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2019/2020
4) motivační dopis, popřípadě krátké video

Hodnocení:
1) prospěch za 1. pololetí školního roku 2019/2020 (0 - 10 bodů)
2) motivační dopis, popřípadě krátké video (0 - 10 bodů)

Umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 35. místě.
Uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení jako přijatí na posledním místě, bude přijetí do kurzu potvrzeno (zájemci obdrží vyrozumění e-mailem).
Přihláška:
Elektronicky na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)
POUZE v době vyhlášení kurzu od 15. 3. 2020 do 31. 5. 2020.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Přihlášku nutno vytisknout, podepsat a s dalšími náležitostmi zaslat poštou na adresu fakulty. Přihlášky se všemi náležitostmi, které do 1. 5. 2020 nedojdou na fakultu, budou vyřazeny.
Adresa pro zaslání:
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Studijní oddělení
Šimkova 870
Hradec Králové
500 03

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Krymláková, tel.: +420 495 816 486, e-mail: krymlakovam@lfhk.cuni.cz
Ing. Eva Faistová, tel. +420 816 220, e-mail: faistovae@lfhk.cuni.cz

Náležitosti přihlášky:
1) originál/ověřená kopie potvrzeného prospěchu školou - 1. pololetí školního roku 2019/2020
2) motivační dopis, popřípadě krátké video

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Dean's Office
Dean's Office
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2019/2020
summer semester, September
03.09.2020
Short-time
24 (total number of hours)
3 x 8 hodin výuky
Thursday - Sunday
3.9.2020
6.9.2020
Fees and financing
500 Kč / kurz
cenu kurzu 500,-Kč budou platit AŽ PŘIJATÍ ZÁJEMCI
základní
Application
Lékařská fakulta v Hradci Králové Studijní oddělení Šimkova 870 Hradec Králové 500 03
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
faistovae@lfhk.cuni.cz
495 816 220
31.05.2020
Zájemci budou informování o ne/přijetí po vyhodnocení přijímací komise na e-mailovou adresu.
Further information
www.lfhk.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html