Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) (5896)
Basic information
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů)
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University [11-00291]
full-time
Czech
V termínu 3. - 7. 2. 2020 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů).
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.
74892/2014-MZE-17214
Ministerstvo zemědělství České republiky
74892/2014-MZE-17214
Life Long learning programme for university graduates
3. 2. 2020
8.00 – 8.30 registrace
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 16:30 přednášky

4. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 15:00 přednášky

5. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 17:00 přednášky

6. 2. 2020
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 15:45 přednášky

7. 2. 2020
9:00 – 12:00 zkouška
3. 2. 2020
8.00 – 8.30 registrace
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 16:30 přednášky

4. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 15:00 přednášky

5. 2. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 17:00 přednášky

6. 2. 2020
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 15:45 přednášky

7. 2. 2020
9:00 – 12:00 zkouška
25
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Veterinary (0841)
Master's degree
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení Ministerstva zemědělství České republiky
dle Ministerstva zemědělství České republiky
Guarantor and venue
Mgr. Viktor Sýkora
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Na Bojišti 3, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
03.02.2020
Short-time
35 (total number of hours)
3. 2. - 7. 2. 2020
Fees and financing
2800 Kč / programme
osvobozeno
Application
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
02.02.2020
Přihlášky přijímáme do 27. 1. 2020. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 25 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci do 28. 1. 2020. Po tomto datu je třeba uhradit obratem kurzovné.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html