Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách (540)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Přednášky z fyziky, chemie a biologie
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
ne
ne
120
...

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medicine (0912)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2020/2021
winter semester
1
32 (total number of hours)
5 dvoudenních soustředění - cca jedenkrát měsíčně
Friday - Saturday
Fees and financing
3000 Kč / programme
Složenkou nebo jiným příkazem.
Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100
variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "SHA".
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Jan Hudák
jan.hudak@lf3.cuni.cz
267102191
11.01.2021
Termíny:

15. a 16. ledna 2021
26. a 27. února 2021
12. a 13. března 2001
26. a 27. března 2021
16. a 17. dubna 2021
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html