Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Basic information
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Variant code (CID): 5770
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
full-time
Czech
Seznámení s medicínou pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
14. prosince 2019
Den otevřených dveří – Stomatologická klinika, Medicínské centrum, Biomedicínské centrum
9:00 úvodní slovo děkana fakulty
prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
Studium Všeobecného lékařství na LF UK v Plzni
prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
Studium Zubního lékařství na LF UK v Plzni
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.

11. ledna 2020
Vznik nového jedince
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Hormonální cyklus ženy
prof. MUDr. M. Štengl, Ph.D.
Oplodnění, nidace a vývoj plodu v děloze
prof. MUDr. M. Králíčková, Ph.D.
Porod
doc. MUDr. Z. Novotný, CSc.

18. ledna 2020
Moderní způsoby léčby
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Léčba ionizujícím zářením- radioterapie
prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
Endovaskulární léčba – intervenční radiologie
prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
Endoskopická léčba - artroskopie
doc. MUDr. P. Zeman, Ph.D., MBA

25. ledna 2020
Preventivní medicína a zdravý životní styl
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Správná výživa a její vliv na prevenci vzniku onemocnění
doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.
Tělesná aktivita, adaptace organismu na fyzickou zátěž a její význam pro prevenci onemocnění
Doc. MUDr. A. Kroužecký, Ph.D.
Jak předcházet kardiovaskulárnímu onemocnění – preventivní kardiologie
prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.

29. ledna 2020
Poslední den PROMOCE ABSOLVENTŮ JUNIORSKÉ UNIVERZITY

16:00 Součást dne otevřených dveří LFUK
Podání přihlášky od 1.11.2019

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
účast
Guarantor and venue
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedical Center
Department of Surgery
I.interní klinika
Department of Anaesthesiology and Resuscitation
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Psychiatrická klinika
Šiklův ústav patologie
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Studijní oddělení
Plzeň
Dates and duration
2019/2020
December
1
20 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
30.11.2019
Further information
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/4319-pozvanka-na-juniorskou-univerzitu.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html