Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství (PRI_PRE)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství
Variant code (CID): 5656
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
distance
Czech
Tématický plán – chemie
repetitorium středoškolské chemie se zaměřením na studium medicíny, přehled obecné a anorganické chemie, chemické výpočty, přehled organické chemie a biochemie

Tématický plán – biologie
úvod do biologie, význam a třídění biologických věd, obecná biologie, náplň a vztah k medicíně, struktura živých soustav, chemické složení živých soustav, struktura nebuněčných forem živých soustav, struktura buňky, živočišné tkáně a orgány vybraných skupin živočichů vč. člověka, funkce a individuální vývoj živých soustav, metabolismus, biosyntéza nukleových kyselin a bílkovin, životní funkce virů, životní funkce buněk prokaryotického a eukaryotického typu, životní funkce a individuální vývoj živočichů vč. člověka, dědičnost a proměnlivost, cytologické základy dědičnosti, základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, genetické zákonitosti v populacích, dědičnost kvantitativních znaků, mutační změny genotypu, dědičnost u virů a bakterií, dědičnost u člověka, somatologie (se zaměřením na člověka, funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém

Tématický plán – fyzika
Jednotky a veličiny, SI soustava, mechanika tuhých těles, mechanika kapalin a plynů, termika, elektřina a magnetismus, vlnění a akustika, optika, radioaktivita, ionizující záření
Přípravný distanční kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství (Fyzika,Cemie.Biologie)
ano
80
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Dates and duration
2020/2021
summer semester
1
72 (total number of hours)
9/D
Fees and financing
8000 Kč / kurz
základní
Application
elektronicky
Studijní oddělení
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
31.01.2021
Further information
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html