Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Teritoriální studia - Teritoriální studia Bc. dist. (5613)
Basic information
Teritoriální studia - Teritoriální studia Bc. dist.
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
distance
Czech
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia, specializace Teritoriální studia.
Teritoriální studia - Teritoriální studia Bc. dist.
Kurz je jednosemestrální.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia (specializace Teritoriální studia) pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Political sciences and civics (0312)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
neurčeno
neurčeno
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
100 (total number of hours)
6/M
Fees and financing
18000 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia (specializace Teritoriální studia) pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati.
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html