Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez. (5610)
Basic information
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.
Variant code (CID): 5610
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Social Sciences
Department of Marketing Communication and Public Relations [23-KMKPR]
full-time
Czech
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia bakalářského studijního programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a PR.
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a public relations pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu.


Schedule details
Statistics for the MEYS
Marketing and advertising (0414)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Department of Marketing Communication and Public Relations
Department of Marketing Communication and Public Relations
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
100 (total number of hours)
Fees and financing
18000 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a public relations pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html