Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Atletický trénink na víceboje srpen 2022 (3926)
Basic information
Atletický trénink na víceboje srpen 2022
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Atletika [51-600100]
kurzy
trénink
full-time
Czech
kurz je určen pro studenty, kteří se připravují na víceboje
Atletický trénink na víceboje
ano
ano
12
přihláška, platba

Schedule details
Statistics for the MEYS
Sports (1014)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 (bez kreditu)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Jan Feher
Atletika
Atletika
FTVS UK
Dates and duration
2021/2022
summer semester, August
22.08.2022
Short-time
40 (total number of hours)
Monday - Friday
22.8.2022
23.8.2022
24.8.2022
25.8.2022
26.8.2022
Fees and financing
1500 Kč / programme
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Atletika
Monika Horáková
horakova@ftvs.cuni.cz
220 17 2095
19.09.2022
Kurz je určen studentům TVS, kteří mají zájem o řízené zdokonalování v atletice. Kurz představuje týdenní tréninkový mikrocyklus, ve kterém se studenti zdokonalují techniku vybraných atletických disciplín a prohlubují své znalosti o jejich didaktice i metodice tréninku. Kurz zahrnuje výuku vybraných metod testování, používaných v atletice a vlastní testování. Spolu s přihláškou zaslat potvrzení o platbě!!
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html