Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
LÉČIVÉ ROSTLINY (182)
Basic information
LÉČIVÉ ROSTLINY
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
 
celoživotní vzdělávání
distance
Czech
I. s e m e s t r :
Základy farmaceutické botaniky
Český lékopis
Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi
II. s e m e s t r :
Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie
Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity
III. s e m e s t r :
Základy farmakologie
Fytoterapie a fytotoxikologie
Medicinal Plants
ano
ano

Schedule details
Statistics for the MEYS
Traditional and complementary medicine and therapy (0917)
Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Department of Pharmacognosy
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Pharmaceutical Botany
Department of Pharmacognosy
Department of Pharmacology and Toxicology
Dates and duration
2011/2012
winter semester
3
144 (total number of hours)
18/M
Saturday - Sunday
Fees and financing
8500 Kč / programme
Application
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Faculty Dean Office
Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
495067426
10.10.2011
přihlášky se podávají průběžně během roku
Further information
www.faf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html