Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Zdravý životní styl člověka (167)
Basic information
Zdravý životní styl člověka
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
.
University of the Third Age
ne
ne
90
maturita
důchodový věk

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Department of Hygiene 3FM CU
Department of Hygiene 3FM CU
Dates and duration
2016/2017
summer semester
3
40 (total number of hours)
3 roky, vždy v letním semestru
Tuesday
Fees and financing
150 Kč / programme
Jedná se o poplatek za 1 semestr, tj. za celý kurz 450,-Kč
osvobozeno
Application
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Hygiene 3FM CU
Zdeňka Červenková
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
267102339
30.11.2016
Přihlášky se podávají od května 2016 do 30.11.2016
Further information
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html