Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Man and Medicine (U3V1)
Basic information
Man and Medicine
Variant code (CID): 4111
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Faculty Dean Office [16-77777]
distance
Czech
;
Man and Medicine
;
;

Schedule details
Statistics for the MEYS
Pharmacy (0916)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
;
Guarantor and venue
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Biological and Medical Sciences
Hradec Králové, Heyrovského 1203
Dates and duration
2017/2018
winter semester, October
2
500 (total number of hours)
10 přednášek v zimním a 10 v letním semestru
Fees and financing
500 Kč / kurz
Číslo účtu - 153149607/0300, variabilní symbol 457, specifický symbol prvních šest číslic čísla z rodného čísla uchazeče.
Application
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Vlasta Shejbalová
studijni@faf.cuni.cz
495067111
12.10.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html