Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Novinky v medicíně (3524)
Basic information
Novinky v medicíně
Variant code (CID): 3524
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: First Faculty of Medicine
Dean´s Office [11-00900]
full-time
Czech
Dříve Klub absolventů - jedná se o navazující kurz pro absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1. LF UK. Studenti se během dvousemetrového kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně. Osvědčení o absolvování programu získají účastníci kurzu s alespoň 80% účastí na přednáškách.
Novinky v medicíně
ano
120
Absolvování kurzu Biologie člověka na 1. LF UK.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medicine (0912)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Dates and duration
2017/2018
winter semester
2
25 (total number of hours)
1 rok
Fees and financing
500 Kč / kurz
500 Kč
osvobozeno
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Ing. Barbora Kasalová
bkasa@lf1.cuni.cz
224964243
30.09.2017
Od 22.4.2017 do naplnění kapacity kurzu
Přihlášky vydáváme a přijímáme osobně na studijním oddělení v úředních hodinách (po a st 7.45-12.30 hodin; út a čt 12.30-15.00 hodin; červenec a srpen: st 9.00-11.00 a 13.00-15.00 hodin).
Further information
http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html