Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí. (1770)
Basic information
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
Variant code (CID): 3509
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
full-time
Czech
Na výuce se podílí akademičtí pracovníci fakulty, fakultní nemocnice i odborníci ze zdravotní i sociální oblasti. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Účastníci mají k dispozici učebnici U3V.
Navíc je jim nabízena možnost preventivního vyšetření zdravotního stavu na Ústavu hygieny a preventivní medicíny. Ta je realizována studenty 6. ročníku magisterského studijního oboru Všeobecné lékařství. Sami posluchači U3V také mají možnost vyzkoušet si prakticky vyšetřování tělesného složení biochemických markerů tělesné postury. Děje se tak pod vedením lektora primární prevence.
Účastníci kurzu jsou motivováni připravit a prezentovat vlastní příspěvek v okruhu doporučených témat.
Dále jsou spolu s ostatními kurzy celoživotního vzdělávání nabízeny návštěvy a exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení (RZP, lázeňská zařízení, domovy sociálních služeb). Mohou se také zúčastnit pohybových, jazykových a kulturních aktivit nabízených v rámci CŽV.
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
Přednášky se konají vždy v úterý od 14:45 hod. 1 x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2016/2017 se budou konat např. přednášky: na téma biologie člověka, péče o zdraví ve vyšším věku a prevence nemocí.
120
Dosažené středoškolské vzdělání a dosažení seniorského věku nebo pobírání starobního nebo invalidního důchodu.
Podmínky přijetí.
Prezence 75 % na přednáškách a závěrečný test v každém akademickém roce.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, 323 00, LF UK Plzeň
Dates and duration
2017/2018
winter semester, October
4
142 (total number of hours)
24/M
Tuesday - Tuesday
Fees and financing
500 Kč / year
základní
Application
Alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2018
Kurz v roce 2016/2017 zahajuje prvním rokem dvouletého studia. Ukončen bude v červnu 2017. Celé studium bude ukončeno v červnu 2018 slavnostním předáním osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu, proto nebudou ve školním roce 2017/2018 přijímáni noví uchazeči.
Further information
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html