Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (928)
Basic information
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Variant code (CID): 3385
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Education
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
combined
Czech
webové stránky: http://www.pedf.cuni.cz, http://kovf.pedf.cuni.cz,
http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-studia/rozsirujici-studium-ucitelstvi-ov-a-zsv/informace-o-studiu
10446/2014-1-396
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MSMT-10446/2014-1-396
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
ano
20
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Master's degree
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel SŠ a 2.stupně ZŠ - aprobace OV a ZSV
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Pedf UK, ul. Magdalény Rettigové
Dates and duration
2017/2018
winter semester
4
270 (total number of hours)
bloková soustředění
Fees and financing
10000 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698417


osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
31.07.2017
výběrové řízení září 2017
Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů
o ukončeném vzdělání