Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 155)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách (540)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
Variant code (CID): 3349
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Přednášky z fyziky, chemie a biologie
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
ne
120
...

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medicine (0912)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2017/2018
winter semester
1
32 (total number of hours)
5 dvoudenních soustředění - cca jedenkrát měsíčně
Friday - Saturday
Fees and financing
3000 Kč / kurz
Způsob platby: Složenkou nebo jiným příkazem na adresu - Komerční banka, Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100, variabilní symbol: 1002, konstantní symbol: 308
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Jan Hudák
jan.hudak@lf3.cuni.cz
267102191
12.01.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html