Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronický (PRI_EL)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronický
Variant code (CID): 3332
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
distance
Czech
Uchazeči formou distančního studia opakují středoškolskou chemii, fyziku a biologii, zkouší vyplňovat testy, které jsou podobné těm, které jsou u přijímacích zkoušek.
Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství )
ano
Vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky
Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky
Dates and duration
2017/2018
winter semester
2
80 (total number of hours)
10/M
Fees and financing
4000 Kč / kurz
základní
Application
Husova 3 Plzeň 30100
Studijní oddělení
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
10.06.2017
na kurz je možné se hlásit průběžně