Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B (3)
Basic information
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B
Variant code (CID): 3302
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Dean´s Office [11-00900]
full-time
Czech
http://www.lf1.cuni.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky
ne
...

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medicine (0912)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
Mgr. Richard Buchal
Dean´s Office
Institute of Physiology First Faculty of Medicine Charles University
Dates and duration
2016/2017
winter semester
2
64 (total number of hours)
8/M
Saturday
Fees and financing
5000 Kč / kurz
Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.
základní
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Mgr. Jana Zaspalová
jzasp@lf1.cuni.cz
224964201
31.10.2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html