Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSBI1)
Basic information
Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
Variant code (CID): 3123
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-16270/2016-1-576
MŠMT
50492/20012-201
Doplňující pedagogické studium - biologie
ano
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterského respektive inženýrského stupně studijních biologických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Master's degree
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Department of Biology Education
Department of Biology Education
Přírodovědecká fakulta
Dates and duration
2016/2017
winter semester
01.10.2016
4
320 (total number of hours)
Friday - Saturday
Fees and financing
4500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. Kurz je možné ze závažných důvodů na žádost účastníka prodloužit až o dva semestry. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 4500 Kč.
osvobozeno
Application
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Futher Education Centre
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
elektronicky od 1.6. do 20.9.2016
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html