Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 156)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra (867)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra
Variant code (CID): 2747
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Přednášky ze somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie, práce s odborným textem
ne
120
...

Schedule details
Statistics for the MEYS
Nursing and midwifery (0913)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2016/2017
winter semester
1
16 (total number of hours)
1 dvoudenní soustředění
Friday - Saturday
Fees and financing
1000 Kč / kurz
Způsob platby: Složenkou nebo jiným příkazem na adresu - Komerční banka, Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100, variabilní symbol: 1002, konstantní symbol: 308
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Monika Marková
monika.markova@lf3.cuni.cz
267102192
22.01.2016
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

Termíny:

1. termín:

29. 1. a 30. 1. 2016

2. termín:

12. 2. a 13. 2. 2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html