Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 134)
 
   Login via CAS
Bakalář PLUS (BCPLUS)
Basic information
Bakalář PLUS
Kód varianty (CID): 2618
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Nadstavbový program nabízí studentům bakalářských oborů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány
ne
ne
Student bakalářského oboru na PřF UK.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu
Guarantor and venue
Bc. Veronika Fialová
Research Support Department
Research Support Department
Dates and duration
2015/2016
winter semester
1
576 (total number of hours)
72/M
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Futher Education Centre
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
15.09.2015
od 25. 7. 2015 do 15. 9. 2015
bez přijímací zkoušky
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html