Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Man in health and disease (1770)
Basic information
Man in health and disease
Variant code (CID): 2614
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
 
full-time
Czech
Na výuce se podílí akademičtí pracovníci fakulty, fakultní nemocnice i odborníci ze zdravotní i sociální oblasti. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Účastníci mají k dispozici sylaby jednotlivých přednášek v rozsahu 2 až 5 stran.
Navíc je jim nabízena možnost preventivního vyšetření zdravotního stavu na Ústavu hygieny. Ta je realizována studenty 6. ročníku magisterského studijního oboru Všeobecné lékařství. Sami posluchači U3V také mají možnost vyzkoušet si prakticky vyšetřování tělesného složení biochemických markerů tělesné postury. Děje se tak pod vedením lektora primární prevence.
Účastníci kurzu jsou motivováni připravit a prezentovat vlastní příspěvek v okruhu doporučených témat.
Dále jsou spolu s ostatními kurzy celoživotního vzdělávání nabízeny návštěvy a exkurze do zdravotnických zařízeních (RZP, lázeňská zařízení). Mohou se také zúčastnit pohybových aktivit nabízených v rámci CŽV.
Přednášky se konají vždy v úterý od 14:45 hod. 1 x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2015/2016 se budou konat např. přednášky: Ústa ve stáří a úhrady ve stomatologické praxi, Ovlivnění bolesti v našem životě, a další.
120
Dosažené středoškolské vzdělání a dosažení seniorského věku nebo pobírání starobního nebo invalidního důchodu.
Podmínky přijetí.
Prezence 75 % na přednáškách a závěrečný test v každém akademickém roce.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, 323 00, LF UK Plzeň
Dates and duration
2015/2016
winter semester, November
4
142 (total number of hours)
24/M
Tuesday - Tuesday
Fees and financing
300 Kč / year
základní
Application
Alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
29.09.2015
Kurz v roce 2015/2016 automaticky pokračuje 2. rokem. Bude ukončen v červnu 2016 slavnostním předáním osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu, proto nebudou v tomto školním roce přijímáni noví uchazeči.
Further information
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html