Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 144)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A (1057)
Basic information
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A
Variant code (CID): 1947
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
 
Czech
http://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-pro-studium-mediciny?f=pro-uchazece
ne

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medicine (0912)
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
MUDr. Jiřina Crkovská
Dean´s Office
Institute of Physiology First Faculty of Medicine Charles University
Dates and duration
2014/2015
winter semester
2
64 (total number of hours)
8/M
Monday - Tuesday
Fees and financing
7000 Kč / kurz
Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.
základní
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Martina Veselá
mlino@lf1.cuni.cz
+420224964201
31.10.2013
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html