Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Renesance - znovuzrození antiky? (2904)
Basic information
Renesance - znovuzrození antiky?
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
 
celoživotní vzdělávání
Czech
Jedná se o cyklus přednášek na téma renesance, a to obsahově v širším kontextu. V uvedeném cyklu se vystřídají jak někteří přednášející z UK HTF, tak externí přednáášející, zabývající se uvedenou problematikou.
Vybraná témata jednotlivých přednášek:
6.10. - ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Úvod do pojmu renesance/
prezentace exkurze U3V

13.10.- ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Počátky italské renesance

20.10.- ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Dante Alighieri a jeho doba

27.10.- ThDr. Martin Chadima, Th.D.: Renesance ? nový pohled na člověka?

3.11. - ThDr. Jaroslav Hrdlička: Cesty českých utrakvistů a členů Jednoty
bratrské

10.11.- PhDr. Martin Holý, Ph.D.: Šlechta ve škamnách - výchova a vzdělávání
nobility v 16. století

24.11.- ThDr. Marek Krupica, Th.D.: Pravoslaví a renesance

1.12. - Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Renesance a humanismus z pohledu
křesťanské teologie

8.12. - Doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.: Bocaccio a další vývoj italské prózy

15.12.- PhDr. Miloslava Blažková, CSc: Renesanční filosofie/
ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Vrcholná renesance v Itálii
Dialog generací
ne
ne
16
Dosažení seniorského věku.

Cyklus výše uvedených přednášek je vypsán jako zvláštní nabídka pro posluchače Univerzity třetího věku na UK HTF. Všichni posluchači U3V na UK HTF, kteří navštěvují jakoukoliv jinou přednášku, se cyklu mohou zúčastnit, stejně jako se na něj mohou přihlásit noví zájemci za standardních podmínek souvisejících s programem U3V na UK HTF. Na přednášky (lze i jen na vybrané dle zájmu) jsou zváni i další studenti UK, z účasti jim nevyplývají žádné povinnosti, avšak za návštěvu tohoto cyklu nemají nárok na kreditní body.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Dates and duration
2009/2010
winter semester
1
20 (total number of hours)
od 6.10. do 15.12.2009
Tuesday
Fees and financing
500 Kč / year
500 Kč
Nejedná se o zvláštní platbu za uvedený kurz, nýbrž obecně o zápisné do kurzů U3V na UK HTF, které mohou probíhat i formou "dialogu generací", tj. zapsáním se do jakéhokoliv dalšího kurzu standardní výuky (kromě jazykových) na UK HTF - viz webové stránky UK HTF, studium U3V. Zájemci o uvedený kurz mohou tedy současně navštěvovat i další předměty na UK HTF.
osvobozeno
Application
přihláškou na e-mail: czv@htf.cuni.cz
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
czv@htf.cuni.cz
241733131
22.09.2009
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html