Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Zdravý životní styl člověka (167)
Basic information
Zdravý životní styl člověka
Variant code (CID): 1620
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Third Faculty of Medicine
 
full-time
Czech
.
ne
90
maturita
důchodový věk

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Department of Hygiene 3FM CU
Department of Hygiene 3FM CU
Dates and duration
2013/2014
summer semester
3
  (total number of hours)
3 roky, vždy v letním semestru
Tuesday
Fees and financing
150 Kč / kurz
Jedná se o poplatek za 1 semestr, tj. za celý kurz 450,-Kč
osvobozeno
Application
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Hygiene 3FM CU
Zdeňka Červenková
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
267102339
30.11.2013
Přihlášky se podávají od května 2013 do 30.11.2013
Further information
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html