Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Zdravý životní styl člověka (167)
Basic information
Zdravý životní styl člověka
Variant code (CID): 10680
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Studium je zaměřeno na obory hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství. Cílem je seznámit posluchače s možnostmi a způsoby ochrany a podpory zdraví různých skupin populace. Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu k životním podmínkám a životnímu stylu.

University of the Third Age
Časový a obsahový program bude přihlášeným posluchačům rozdán na začátku kurzu.
50
maturita
důchodový věk
80 % účast na přednáškách (min. 12 přednášek)

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Department of Hygiene 3FM CU
Department of Hygiene 3FM CU
3.LF UK, Ruská 87, Praha 10
Dates and duration
2024/2025
summer semester, February
25.02.2025
3
90 (total number of hours)
3 roky, vždy v letním semestru
Tuesday
Fees and financing
250 Kč / year
Jedná se o poplatek za 1 akademický rok, tj. za celý tříletý kurz 750,-Kč.
osvobozeno
Application
Ústav hygieny, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Hygiene 3FM CU
Tereza Tesaříková
tereza.tesarikova@lf3.cuni.cz
267 102 620
03.06.2024
30.11.2024
Přihlášky se podávají od 3. 6. 2024 do 30.11.2024
Further information
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html