Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 156)
 
   Login via CAS
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu navazujících magisterských oborů na české vysoké škole pro zájemce o stipendium Vlády ČR (3782)
Basic information
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu navazujících magisterských oborů na české vysoké škole pro zájemce o stipendium Vlády ČR
Variant code (CID): 10594
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Podebrady [67-40]
full-time
Czech
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 podle SERR. Cílovou skupinou jsou zájemci o stipendium Vlády ČR, udělované na základě usnesení vlády ČR 77/2019.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na biomedicínské a přírodovědné obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
12-20 vyučovacích hodin
Podle požadavků MŠMT.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Centre Podebrady
Centre Podebrady
Dates and duration
2024/2025
September
2
1215 (total number of hours)
Monday - Friday
Fees and financing
0 EUR / kurz
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studujop@ujop.cuni.cz
771 227 541
26.04.2024
31.08.2024
Further information
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-cr-rozvojove-zeme
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html