Respirační fyzioterapie (FYZIORE)
Basic information
Respirační fyzioterapie
Variant code (CID): 10545
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00640]
full-time
Czech
Kurz je určen pro fyzioterapeuty se zájmem o problematiku plicní rehabilitace. Navazující tematické okruhy představí ucelený náhled na možnosti terapeutického ovlivnění dechových dysfunkcí postupy a technikami respirační fyzioterapie. Součástí kurzu je praktický nácvik technik respirační fyzioterapie včetně postupů s využitím přístrojů.
Respirační fyzioterapie
KURZ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

12. září 2024 12:10 – 17:00
12:10 – 12:25 Registrace
12:25 – 12:30 Zahájení
12:30 – 13:30 Kineziologie hrudníku, biomechanika dýchání a dechový vzor, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
13:30 – 14:45 Vyšetření, Ing. Milan Šebek, Mgr. Martina Havlová,
14:45 – 16:00 Reedukace dechového vzoru, Mgr. Martina Havlová
16:00 – 17:00 Patofyziologie respiračního systému a miniinvazivní výkony, Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph. D.

13. září 2024 8:00 – 17:00
8:00 – 9:00 Postura v kontextu dýchání a korekce držení těla, Bc. Monika Tichá
9:00 – 10:00 Drenážní a expektorační techniky, Mgr. Martina Havlová
10:00 – 12:00 Instrumentální techniky v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:00 Respirační problematika z pohledu rehabilitačního lékaře, MUDr. Natálie Šebková
14:00 – 15:00 Pánevní dno v kontextu dechu, Mgr. Klaudia Fabičovic
15:00 – 16:00 Základní plicní diagnózy a možnosti léčby, MUDr. Lenka Návratová
16:00 – 17:00 Jóga v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová

14. září 2024 8:00 – 16:30
8:00 – 11:00 Ošetření struktur pohybového aparátu v kontextu dýchání, Bc. Kateřina Bakulová
11:00 – 12:00 Další nástroje respirační fyzioterapie, Bc. Monika Tichá, Mgr. Martina Havlová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:30 Speciální metody v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
14:30 – 16:30 Využití vybraných přístrojů v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
16:30 Ukončení
12
vzdělání v oboru fyzioterapie

Schedule details
Statistics for the MEYS
Therapy and rehabilitation (0915)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci dle interního předpisu UNIFY ČR
Guarantor and venue
Mgr. Martina Havlová
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2
Dates and duration
2023/2024
summer semester, September
12.09.2024
Short-time
20 (total number of hours)
12.-14. 9. 2024
Fees and financing
6700 Kč / kurz
osvobozeno
Application
SIS
Mgr. Nikola Šedová
nikola.sedova@lf1.cuni.cz
224964304
15.04.2024
14.06.2024