Zdravý životní styl (167)
Basic information
Zdravý životní styl
Variant code (CID): 1051
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Third Faculty of Medicine
 
full-time
Czech
Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu k životním podmínkám a na analýzu zákonitostí těchto vztahů. Studenti - senioři by se měli naučit znát věková a vývojová hlediska zdraví, seznámit se se způsoby identifikace a hodnocení velikosti rizik a zdraví a s vybranými preventivními programy zaměřenými na snižování těchto rizik.
ne
90
maturita
důchodový věk

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Department of Hygiene 3FM CU
Department of Hygiene 3FM CU
Dates and duration
2011/2012
summer semester
3
  (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
osvobozeno
Application
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Hygiene 3FM CU
Zdeňka Červenková
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
267102339
30.06.2011