Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)
Basic information
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
Variant code (CID): 1049
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Third Faculty of Medicine
 
full-time
Czech
Řecká filosofie. Milétská škola. Pythagorejci a Eleaté. Herakleiotos a přírodní filosofie. Sofisté. Sókratés. Platón.
Aristotelés.
Helénismus. Stoikové. Epikurejci. Eklektici. Plotínos.
Filosofie středověku.
Filosofie renesance a baroka. Machiavelli. Thomas Moore. Mikuláš Kusánský. Descartes. Spinoza. Leibniz.
Filosofie osvícenství. Angličtí empirikové. Kant.
Filosofie 19. století. Fichte. Schelling. Hegel. Vliv Francie: Comte. Schopenhauer, Kierkegaard a Nietzsche.
Filosofie 20. století. Fenomenologie: Husserl a Scheler.
Martin Heidegger.
Filosofie vědy. Popper.
Filosofie nového milénia. Současná situace.
ne
30
maturita
důchodový věk

Schedule details
Statistics for the MEYS
Philosophy and ethics (0223)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
Dates and duration
2012/2013
winter semester
2
  (total number of hours)
2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2012 - červen 2013
Thursday
Fees and financing
150 Kč / kurz
osvobozeno
Application
Ústav etiky, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
Irena Machuldová
irena.machuldova@lf3.cuni.cz
267102904
15.06.2012
od 15. 5. - 16. 5. 2012 - osobně
Further information
http://www.lf3.cuni.cz/miranda2/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/etika/UNIVERZITA_TxETxHO_VxKU_jaro_2012.doc
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html