Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Dějiny filosofie (168)
Basic information
Dějiny filosofie
Variant code (CID): 1048
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Third Faculty of Medicine
 
full-time
Czech
Řecká filosofie. Milétská škola. Pythagorejci a Eleaté. Herakleiotos a přírodní filosofie. Sofisté. Sókratés. Platón.
Aristotelés.
Helénismus. Stoikové. Epikurejci. Eklektici. Plotínos.
Filosofie středověku.
Filosofie renesance a baroka. Machiavelli. Thomas Moore. Mikuláš Kusánský. Descartes. Spinoza. Leibniz.
Filosofie osvícenství. Angličtí empirikové. Kant.
Filosofie 19. století. Fichte. Schelling. Hegel. Vliv Francie: Comte. Schopenhauer, Kierkegaard a Nietzsche.
Filosofie 20. století. Fenomenologie: Husserl a Scheler.
Martin Heidegger.
Filosofie vědy. Popper.
Filosofie nového milénia. Současná situace.
ne
30
maturita
důchodový věk

Schedule details
Statistics for the MEYS
Philosophy and ethics (0223)
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
Dates and duration
2011/2012
winter semester
3
  (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
osvobozeno
Application
Ústav etiky, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
Irena Machuldová
irena.machuldova@lf3.cuni.cz
267102904
30.06.2011
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html