Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Novinky v medicíně (3524)
Basic information
Novinky v medicíně
Variant code (CID): 10441
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: First Faculty of Medicine
Dean´s Office [11-00900]
full-time
Czech
Dříve Klub absolventů - jedná se o navazující kurz pro absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1. LF UK. Studenti se během dvousemetrového kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně. Osvědčení o absolvování programu získají účastníci kurzu s alespoň 80% účastí na přednáškách.
Novinky v medicíně
ano
120
Absolvování kurzu Biologie člověka na 1. LF UK.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medicine (0912)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Dates and duration
2024/2025
winter semester
2
25 (total number of hours)
1 rok
Tuesday
Fees and financing
500 Kč / kurz
500 Kč
osvobozeno
Application
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání , Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Mgr. Nikola Šedová
nikola.sedova@lf1.cuni.cz
224964303
01.05.2024
30.08.2024
O přihlášku lze zažádat na e-mailové adrese nikola.sedova@lf1.cuni.cz, případně je k nalezení na webové stránce https://www.lf1.cuni.cz/u3v. Po vyplnění přihlášku zašlete na adresu nikola.sedova@lf1.cuni.cz. Platbu ve výši 500 Kč je třeba učinit nejpozději do konce srpna 2024.
Further information
http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html