Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz (1019)
Basic information
Přípravný kurz
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
full-time
Czech
Příprava v oblastech somatologie, biologie, chemie a fyziky.
General Medicine
Přípravný kurz
ano
ano
260
Není stanoveno.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity
Guarantor and venue
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Dean's Office
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
Dates and duration
2012/2013
winter semester
2
56 (total number of hours)
7/M
Saturday
Fees and financing
5000 Kč / programme
Účet: 198592792/0300
Var. sym.: vygenerované číslo elektronické přihlášky
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové
příkaz k úhradě není doklad o platbě poplatku!!!

Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout a s dokladem o zaplacení zaslat poštou na adresu fakulty!
základní
Application
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
30.09.2012
Further information
www.lfhk.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html