Základní neodkladná resuscitace: Základní resuscitace a použití AED (ERC BLS Provider Course) (10053)
Basic information
Základní neodkladná resuscitace: Základní resuscitace a použití AED (ERC BLS Provider Course)
Variant code (CID): 10053
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
full-time
Czech
Kurz je pořádaný ve spolupráci s Českou resuscitační radou a je určen k nácviku základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného defibrilátoru dle doporučení Evropské resuscitační rady (ERC). Úspěšné absolvování kurzu je spojeno s udělením mezinárodně platného certifikátu.

Během kurzu si účastníci mohou osvojit následující dovednosti:
• Zhodnotit stav člověka s náhle vzniklou poruchou vědomí
• Poskytnout první pomoc při dušení
• Rozpoznat srdeční zástavu
• Přivolat odbornou pomoc
• Provádět základní resuscitaci
• Bezpečně použít automatizovaný defibrilátor
• Uložit postiženého do zotavovací polohy
Základní neodkladná resuscitace
Termín kurzu: 26.06.2024, 9:00 - 15:30
6 hodin + domácí samostudiumUhrazení vstupního poplatku, samostudium (e-learning) před kurzem, aktivní účast a úspěšné absolvování přezkoušení. Na základě úspěšného absolvování kurzu získají absolventi mezinárodně platný certifikát (ERC BLS Provider).


Schedule details
Statistics for the MEYS
Medical diagnostic and treatment technology (0914)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
Academic Department of Internal Medicine
Academic Department of Internal Medicine
Dates and duration
2023/2024
winter and summer semester
26.06.2024
Short-time
6 (total number of hours)
26.6.2024
Fees and financing
2300 Kč / kurz
Application
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=10053
Ing. Martina Nováková
novakovamartina2@lfhk.cuni.cz
495 834 697
17.05.2024
07.06.2024