Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 156)
 
   Login via CAS
INEP8 Rychlý úvod do prevence založené na důkazech (ADINEP8)
Basic information
INEP8 Rychlý úvod do prevence založené na důkazech
Variant code (CID): 10029
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00611]
distance
Czech
Tento rychlý kurz obsahuje ty nejzákladnější a nejdůležitější informace z oblasti primární prevence. Kurz je pro úplné začátečníky a má jim napomoci v té nejzákladnější orientaci v oblasti prevence. Celý e-learningový modul je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak ji lze aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurz je zaměřen na velmi rychlou základní orientaci ve všech klíčových oblastech školské prevence rizikového chování; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako rychlý a univerzální úvod do prevence pro sociální pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, které pomohou účastníkům orientovat se v základní terminologii a rozdělení prevence. S tím je spojené i rozpoznávání hranic a kompetencí.
INEP8 Rychlý úvod do prevence založené na důkazech
Průběžně 1. 11. 2023-31. 8. 2024
8 hodin v online prostředí
Zakončeno testem.
nejsou stanoveny

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
e-learning
Dates and duration
2023/2024
winter semester, November
01.11.2023
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
01.11.2023
29.01.2024
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html