Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
INEP – Úvod do prevence založené na důkazech (ADINEP40)
Basic information
INEP – Úvod do prevence založené na důkazech
Variant code (CID): 10028
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00611]
distance
Czech
Celý výukový kurz je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak ji lze aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurzem si účastník obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci v orientaci ve všech klíčových oblastech prevence rizikového chování, kurz; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také i na rozpoznávání hranic a kompetencí.

INEP – Úvod do prevence založené na důkazech
1.11.2023-31.8.2024
Nejsou stanoveny

rev. MCI_1LF_INEP_RVH (1).docx, A
Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Dates and duration
2023/2024
winter semester, November
Short-time
40 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
01.11.2023
29.01.2024
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html