Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitleApplication submission deadline
detail2021/2022 Faculty of Law Department of International Relations Internationally Recognised Course 4241 Display options for all acad. years. Medical Law31.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 8352 Česko - ruský terminologický seminář03.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3823 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část A - právnické minimum10.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3243 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B - FRANCOUZŠTINA10.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3241 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právnich textů Část B - ANGLIČTINA10.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3242 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právnich textů Část B - NĚMČINA10.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 3244 Display options for all acad. years. Doplňkové studium pro překladatele právních textů Část B - RUŠTINA10.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 8353 Display options for all acad. years. Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)13.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7265 Display options for all acad. years. Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům I . Úvod do právních vztahů k pozemkům a stavbám19.11.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7266 Display options for all acad. years. Pozemkové právo. Vybrané otázky právních vztahů k pozemkům II. Oprávnění a povolení stavět aneb specifika výstavby na cizích pozemcích 17.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 8290 Pracovní právo pro neprávníky, modulový kurz Akademie právní sebeobrany27.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7267 Display options for all acad. years. Právo a cestovní ruch v době koronaviru15.10.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Study and Students' Affairs Department Lifelong learning programme - Interest-oriented 4166 Display options for all acad. years. Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)06.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 8331 Průvodce budoucího a stávajícího důchodce02.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7754 Řízení o přestupcích I.21.03.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7756 Řízení o přestupcích II.04.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7797 Společenská odpovědnost podniku (CSR)23.05.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7796 Společenská odpovědnost podniku (CSR)31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7795 Tvorba, prosazení a aktualizace etického kodexu16.05.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 7794 Tvorba, prosazení a aktualizace etického kodexu24.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Study and Students' Affairs Department Lifelong learning programme - Interest-oriented 8404 Úvodní soustředění 1. ročníku Štedronín 202207.08.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 8351 Display options for all acad. years. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti06.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - University of the Third Age 7246 Právo31.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 6465 Display options for all acad. years. Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - Balkánská a středoevropská studia (Nmgr. dist.)08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 6466 Display options for all acad. years. Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - Ruská a euroasijská studia (Nmgr. dist.)08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Security Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 2134 Display options for all acad. years. Bezpečnostní studia NMgr. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Communication Studies and Journalism Lifelong learning programme - Interest-oriented 8297 Brand Safety Academy FSV UK 202211.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5609 Display options for all acad. years. Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 2094 Display options for all acad. years. Ekonomie a finance Bc. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 797 Display options for all acad. years. Ekonomie a finance NMgr. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Public and Social Policy Lifelong learning programme - Interest-oriented 8591 GLOBAL LEADERSHIP EXCHANGE 30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Marketing Communication and Public Relations Lifelong learning programme - Interest-oriented 5610 Display options for all acad. years. Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.31.07.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Media Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5611 Display options for all acad. years. Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez.31.07.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Marketing Communication and Public Relations Lifelong learning programme - Interest-oriented 5612 Display options for all acad. years. Komunikační studia - Žurnalistika Bc. prez.31.07.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5892 Display options for all acad. years. Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr 31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3989 Display options for all acad. years. Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - zimní semestr 15.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Media Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5621 Display options for all acad. years. Mediální studia NMgr. dist.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Media Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 763 Display options for all acad. years. Mediální studia NMgr. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3373 Display options for all acad. years. Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Česko-německá studia15.02.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3374 Display options for all acad. years. Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Teritoriální studia23.02.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of International Relations Lifelong learning programme - Interest-oriented 795 Display options for all acad. years. Mezinárodní vztahy NMgr. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5622 Display options for all acad. years. Německá a středoevropská studia NMgr. prez08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Political Science Lifelong learning programme - Interest-oriented 5615 Display options for all acad. years. Politologie a mezinárodní vztahy Bc. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences neurčeno Lifelong learning programme - Interest-oriented 5616 Display options for all acad. years. Politologie a veřejná politika Bc. prez. 08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Political Science Lifelong learning programme - Interest-oriented 5623 Display options for all acad. years. Politologie NMgr. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences neurčeno Lifelong learning programme - Interest-oriented 5788 Display options for all acad. years. prg.ai27.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4097 Display options for all acad. years. Seznamovací kurz pro programy Teritoriální studia a Česko německá studia25.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5618 Display options for all acad. years. Sociologie - Sociální antropologie Bc. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5617 Display options for all acad. years. Sociologie - Studia současných společností Bc. prez.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Sociology Lifelong learning programme - Interest-oriented 5619 Display options for all acad. years. Sociologie a sociální politika Bc. prez.08.09.2021
Results 151-200 of 792 previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html