Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderOrientation sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderTitle Application submission deadline Programme status
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Neurology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented FYZIOPN Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci [9410]26.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Neurology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented FYZIOPNU Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2023 [9757]09.11.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented ADINEP40 Display options for all acad. years. INEP – Úvod do prevence založené na důkazech [10028]29.01.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented ADINEP8 Display options for all acad. years. INEP8 Rychlý úvod do prevence založené na důkazech [10029]29.01.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Occupational Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented PLMIND Kurz zvládání stresu v mezilidských vztazích (Relational Mindfulness Training) [9640]10.10.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Dean´s Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 1057 Display options for all acad. years. Přípravný kurz - typ A [8816]15.01.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Dean´s Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 3 Display options for all acad. years. Přípravný kurz - typ B [8817]15.01.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented FYZIORE Display options for all acad. years. Respirační fyzioterapie [10545]14.06.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University Lifelong learning programme - Interest-oriented ADOBR Display options for all acad. years. Seznamovací kurz v Dobronicích [10743]28.07.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented ADIPED Display options for all acad. years. Základy adiktologie pro dětské a dorostové lékaře: screening a krátká intervence [9744]31.08.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented ADIGYN Display options for all acad. years. Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátká intervence [9743]31.08.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Interest-oriented ADISESTRY Základy adiktologie pro všeobecné sestry a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátká intervence [10041]31.08.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Department of Phoniatrics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague Lifelong learning programme - Profession-oriented 6805 Display options for all acad. years. Logopaedics in health service [9099]03.03.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University Lifelong learning programme - Profession-oriented 5219 Display options for all acad. years. Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence (Designing Experiments and Experimental Projects) [10037]13.03.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University Lifelong learning programme - Profession-oriented 5896 Display options for all acad. years. Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language [10036]04.02.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Dean´s Office Lifelong learning programme - University of the Third Age 2910 Display options for all acad. years. Biologie člověka [9886]30.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Dean´s Office Lifelong learning programme - University of the Third Age 3524 Display options for all acad. years. Novinky v medicíně [9887]30.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Third Faculty of Medicine Dean's Office - Study Division Lifelong learning programme - Interest-oriented 166 Display options for all acad. years. PREMEDICAL COURSE [9669]31.03.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Third Faculty of Medicine Dean's Office - Study Division Lifelong learning programme - Interest-oriented 867 Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství [9993]21.01.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Third Faculty of Medicine Dean's Office - Study Division Lifelong learning programme - Interest-oriented 540 Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách [9994]08.01.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Third Faculty of Medicine Dean's Office - Study Division Lifelong learning programme - University of the Third Age 168 Display options for all acad. years. Vybrané kapitoly z filosofie a etiky [9398]29.09.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Third Faculty of Medicine Dean's Office - Study Division Lifelong learning programme - University of the Third Age 167 Display options for all acad. years. Zdravý životní styl člověka [9467]06.12.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Second Faculty of Medicine Dean´s Office Lifelong learning programme - University of the Third Age 4535 Display options for all acad. years. Význam prevence v medicíně [9170]31.07.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Ústav sociálního a posudkového lékařství Lifelong learning programme - Interest-oriented 9562 Display options for all acad. years. Akademie třetího věku [10790]01.09.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Ústav sociálního a posudkového lékařství Lifelong learning programme - Interest-oriented 9562 Display options for all acad. years. Akademie třetího věku [9562]01.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_OT Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství ) - pro přijímací řízení 2024 [9664]31.05.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_EL Display options for all acad. years. Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - přijímací řízení 2023 [8863]31.05.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented JRUNI Display options for all acad. years. Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni [9746]12.12.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Ústav tělesné výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented ADAPT-P Display options for all acad. years. Pořadatel - Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník [9434]16.09.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_PRE Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství [8861]31.01.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_BIO Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - biologie [8864]13.03.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_FYZ Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - fyzika [8865]17.04.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_CHE Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - chemie [8862]01.02.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Ústav tělesné výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented ADAPT Display options for all acad. years. Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník [9432]30.08.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Ústav sociálního a posudkového lékařství Lifelong learning programme - University of the Third Age 1770 Display options for all acad. years. U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. [9552]30.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 5579 Display options for all acad. years. MEDIKEMP 2024 [10186]30.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 6366 Display options for all acad. years. Excursion to Plastinarium Guben for students of General Medicine [10306]30.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 9532 Display options for all acad. years. Přijímací zkouška nanečisto - 1. termín [9532]07.01.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 8384 Display options for all acad. years. Přijímací zkouška nanečisto - 2. termín [9531]28.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 8386 Display options for all acad. years. Přípravné kurzy celkem (prezenční + e-learning) + přijímací zkouška nanečisto - 2. termín [9530]12.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 9533 Display options for all acad. years. Přípravné kurzy e-learning celkem [9533]28.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 8377 Display options for all acad. years. Přípravný kurz - Biologie e-learning [9527]28.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 8374 Display options for all acad. years. Přípravný kurz - Fyzika e-learning [9529]28.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 8372 Display options for all acad. years. Přípravný kurz - Chemie e-learning [9526]28.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 8378 Display options for all acad. years. Přípravný kurz - Somatologie e-learning [9528]28.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Obstetrics and Gynecology Lifelong learning programme - Interest-oriented 8395 Display options for all acad. years. Seminář pedagogických dovedností [10774]31.05.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 10053 Základní neodkladná resuscitace: Základní resuscitace a použití AED (ERC BLS Provider Course) [10053]07.06.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Profession-oriented 9942 Acute conditions in internal medicine [9942]12.05.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Profession-oriented 10005 Acute conditions in internal medicine for graduates [10005]29.02.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Profession-oriented 10006 Acute conditions in internal medicine for graduates [10006]31.03.2024admission procedure in progress
Results 1-50 of 913 1 2 3 4 5 ... 19 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html