Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderOrientation sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderTitle Application submission deadline Programme status
detail2022/2023 First Faculty of Medicine Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University Lifelong learning programme - Profession-oriented 5896 Display options for all acad. years. Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language [8893]05.02.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 First Faculty of Medicine Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University Lifelong learning programme - Profession-oriented 5896 Display options for all acad. years. Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language [10036]04.02.2024admission procedure in progress
detail2020/2021 First Faculty of Medicine Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University Lifelong learning programme - Profession-oriented 5896 Display options for all acad. years. Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) [6849]19.02.2021admission procedure terminated
detail2019/2020 First Faculty of Medicine Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University Lifelong learning programme - Profession-oriented 5896 Display options for all acad. years. Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) [5896]02.02.2020admission procedure terminated
detail2021/2022 First Faculty of Medicine Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University Lifelong learning programme - Profession-oriented 5896 Display options for all acad. years. Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) [7807]08.02.2022admission procedure terminated
Results 1-5 of 5 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html