Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitleApplication submission deadline
detail2021/2022 Faculty of Law Department of International Relations Internationally Recognised Course 3237 Display options for all acad. years. The Law and Business in the Czech Republic and Central Europe30.04.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Department of International Relations Internationally Recognised Course 4241 Display options for all acad. years. Medical Law31.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Department of International Relations Internationally Recognised Course 5787 Display options for all acad. years. Health and Law30.04.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Department of International Relations Internationally Recognised Course 3238 Display options for all acad. years. International Human Rights Law and Protection of Environment30.04.2021
detail2021/2022 Faculty of Law Department of International Relations Internationally Recognised Course 4240 Display options for all acad. years. Sports Law31.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Physical Education and Sport Atletika Lifelong learning programme - Interest-oriented 3926 Display options for all acad. years. Atletický trénink na víceboje srpen 202218.08.2022
detail2021/2022 Faculty of Mathematics and Physics Student Affairs Department Lifelong learning programme - Interest-oriented 5140 Display options for all acad. years. Mimořádné studium05.10.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra informačních technologií a technické výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6950 Display options for all acad. years. Rizika kyberprostoru a kyberšikana05.03.2022
detail2021/2022 Catholic Theological Faculty Department of Pastoral Theology and Law Sciences Lifelong learning programme - Interest-oriented 7197 Display options for all acad. years. Liturgická výchova v katechezi*31.12.2021
detail2021/2022 Catholic Theological Faculty Department of Pastoral Theology and Law Sciences Lifelong learning programme - Interest-oriented 7200 Eucharistická modlitba*12.09.2021
detail2021/2022 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 7207 Fratelli tutti. Bratrství očima papeže Františka*12.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra českého jazyka Lifelong learning programme - Interest-oriented 4710 Display options for all acad. years. Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I31.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra českého jazyka Lifelong learning programme - Interest-oriented 4711 Display options for all acad. years. Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 5552 Display options for all acad. years. Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 5697 Display options for all acad. years. Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6687 Display options for all acad. years. Práce s elektronickými dokumenty ve školách30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6019 Display options for all acad. years. Time management pro pedagogické pracovníky30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6939 Display options for all acad. years. Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5719 Display options for all acad. years. Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika30.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5613 Display options for all acad. years. Teritoriální studia - Teritoriální studia Bc. dist.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5614 Display options for all acad. years. Teritoriální studia - Soudobé dějiny Bc. dist.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6020 Display options for all acad. years. Tvorba moderních powerpointových prezentací 30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6021 Display options for all acad. years. Vizualizace dat v prezentacích 30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 4885 Display options for all acad. years. Aktuální problémy výuky ruského jazyka30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra tělesné výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6926 Display options for all acad. years. Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity31.08.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6938 Display options for all acad. years. Program dovedností pro učitele HV - hra na klavír30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 5867 Display options for all acad. years. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy30.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5723 Display options for all acad. years. Prohlubující kurz Hejného metody - práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost30.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3374 Display options for all acad. years. Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Teritoriální studia23.02.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6508 Display options for all acad. years. Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Marketing Communication and Public Relations Lifelong learning programme - Interest-oriented 5610 Display options for all acad. years. Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.31.07.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra informačních technologií a technické výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6951 Display options for all acad. years. Cloudové technologie školní agendy05.03.2022
detail2021/2022 Institute for Language and Preparatory Studies Metodické a odborné centrum Lifelong learning programme - Interest-oriented 3809 Display options for all acad. years. Metodické sympozium k výuce češtiny jako cizího jazyka30.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 6375 Display options for all acad. years. Učitelský stres a syndrom vyhoření - jak se mu vyhnout19.01.2022
detail2021/2022 Centre for Economic Research and Graduate Education Center for Economic Research and Graduate Education Lifelong learning programme - Interest-oriented 2409 Display options for all acad. years. Applied Economics30.06.2021
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Interest-oriented 4191 Display options for all acad. years. Soustavný odborný a pedagogický rozvoj učitelů zeměpisu01.11.2021
detail2021/2022 Faculty of Humanities Programme SHV Lifelong learning programme - Interest-oriented 5046 Display options for all acad. years. CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV28.02.2022
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Interest-oriented 7780Z Příroda za školou aneb terénní výuka napříč předměty08.10.2021
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Interest-oriented 7805Z Život v půdě - náměty pro badatelské aktivity ve výuce - prezenční varianta12.11.2021
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Interest-oriented 5889 Display options for all acad. years. Zimní Guliverova cesta do země Liliputů – bezobratlí pražských parků, zahrad a lesů01.12.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 7817 Display options for all acad. years. Rozvoj pracovní paměti u žáků11.02.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5722 Display options for all acad. years. Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, geometrie30.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Interest-oriented 1DPSPRB Display options for all acad. years. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ20.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Interest-oriented 1DPSPRG Display options for all acad. years. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ20.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Interest-oriented BCPLUS Display options for all acad. years. Bakalář PLUS20.09.2021
detail2021/2022 Protestant Theological Faculty Department of Old Testament Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 4849 Display options for all acad. years. Biblická řečtina III.30.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6017 Display options for all acad. years. Sociálně-právní problematika pedagogické praxe30.06.2022
detail2021/2022 Institute for Language and Preparatory Studies Centre Podebrady Lifelong learning programme - Interest-oriented 3777 Display options for all acad. years. Pomaturitní roční program pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka31.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 5431 Display options for all acad. years. Práce s datovou schránkou30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Physical Education and Sport Atletika Lifelong learning programme - Interest-oriented 1912 Display options for all acad. years. Silová příprava ve sportu - 11/202122.11.2021
Results 1-50 of 792 1 2 3 4 5 ... 16 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html