Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitleApplication submission deadline
detail2021/2022 Faculty of Physical Education and Sport Atletika Lifelong learning programme - Interest-oriented 3926 Display options for all acad. years. Atletický trénink na víceboje srpen 202218.08.2022
detail2021/2022 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 7086 Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 7.ročník28.05.2021
detail2021/2022 Faculty of Arts Institute of General History Lifelong learning programme - University of the Third Age 7082 Vybrané kapitoly ze světových dějin I: Dějiny Ruska za vlády rodu Romanovců (1613 - 1917) - 2. ročník28.05.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 6199 Display options for all acad. years. Čínská ekonomika a role Číny v mezinárodních ekonomických vztazích10.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 6266 Display options for all acad. years. České křižovatky ruských soudobých dějin31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Communication Studies and Journalism Lifelong learning programme - University of the Third Age 5199 Display options for all acad. years. Média zblízka II31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 7112 Může umění (z)měnit politiku a svět? Kultura a politika, kultura a současnost na příkladu Německa, Rakouska a Švýcarska31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Department of Political Science Lifelong learning programme - University of the Third Age 7114 Nice od Říma přes Savojsko k Francii31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 5334 Display options for all acad. years. Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Communication Studies and Journalism Lifelong learning programme - University of the Third Age 7121 Žánry dokumentárního filmu: Portrét31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Mathematics and Physics Mathematical Institute of Charles University Lifelong learning programme - University of the Third Age 4497 Display options for all acad. years. Práce na počítači - úprava fotografií31.08.2021
detail2021/2022 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Angličtina pro Univerzitu třetího věku30.06.2021
detail2021/2022 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr 28.02.2022
detail2021/2022 Faculty of Mathematics and Physics Astronomical Institute of Charles University Lifelong learning programme - University of the Third Age 7135 Vesmír na internetu III. Astronomie v dějinách, architektuře a hudbě31.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Mathematics and Physics Student Affairs Department Lifelong learning programme - Interest-oriented 5140 Display options for all acad. years. Mimořádné studium05.10.2021
detail2021/2022 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 7139 Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO I. a II.28.05.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra informačních technologií a technické výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6950 Display options for all acad. years. Rizika kyberprostoru a kyberšikana05.03.2022
detail2021/2022 Faculty of Arts Institute of Czech Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 7140 Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu I. a II.28.05.2021
detail2021/2022 Faculty of Arts Centrum dalšího vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 7146 Kondiční cvičení pro seniory - teorie a praxe I. a II. - 3. skupina28.05.2021
detail2021/2022 Faculty of Arts Institute of Translation Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 7161 Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu28.05.2021
detail2021/2022 Faculty of Arts Language Centre Lifelong learning programme - University of the Third Age 7163 Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory28.05.2021
detail2021/2022 Faculty of Arts Department of Middle Eastern Studies Lifelong learning programme - University of the Third Age 7173 Strach, víra a naděje: obraz Židů ve filmu28.05.2021
detail2021/2022 Catholic Theological Faculty Department of Pastoral Theology and Law Sciences Lifelong learning programme - Interest-oriented 7197 Display options for all acad. years. Liturgická výchova v katechezi*31.12.2021
detail2021/2022 Catholic Theological Faculty Department of Pastoral Theology and Law Sciences Lifelong learning programme - Interest-oriented 7200 Eucharistická modlitba*12.09.2021
detail2021/2022 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - University of the Third Age 7206 Fratelli tutti. Bratrství očima papeže Františka*12.09.2021
detail2021/2022 Catholic Theological Faculty Department of systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 7207 Fratelli tutti. Bratrství očima papeže Františka*12.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - University of the Third Age 1521 Display options for all acad. years. Svět buňky31.01.2022
detail2021/2022 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - University of the Third Age 1522 Display options for all acad. years. Svět hornin10.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra českého jazyka Lifelong learning programme - Interest-oriented 4710 Display options for all acad. years. Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I31.08.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra českého jazyka Lifelong learning programme - Interest-oriented 4711 Display options for all acad. years. Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 5552 Display options for all acad. years. Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 5697 Display options for all acad. years. Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6687 Display options for all acad. years. Práce s elektronickými dokumenty ve školách30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6019 Display options for all acad. years. Time management pro pedagogické pracovníky30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6939 Display options for all acad. years. Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5719 Display options for all acad. years. Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika30.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of Communication Studies and Journalism Lifelong learning programme - University of the Third Age 4545 Display options for all acad. years. Seminář výtvarného umění I10.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5613 Display options for all acad. years. Teritoriální studia - Teritoriální studia Bc. dist.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 5614 Display options for all acad. years. Teritoriální studia - Soudobé dějiny Bc. dist.08.09.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra pedagogiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 1917 Display options for all acad. years. Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ30.06.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6020 Display options for all acad. years. Tvorba moderních powerpointových prezentací 30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6021 Display options for all acad. years. Vizualizace dat v prezentacích 30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 4885 Display options for all acad. years. Aktuální problémy výuky ruského jazyka30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra tělesné výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6926 Display options for all acad. years. Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity31.08.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra informačních technologií a technické výchovy Lifelong learning programme - University of the Third Age 5143 Display options for all acad. years. Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních IV.31.12.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6938 Display options for all acad. years. Program dovedností pro učitele HV - hra na klavír30.06.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 5867 Display options for all acad. years. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy30.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra speciální pedagogiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 4137 Display options for all acad. years. Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)05.11.2021
detail2021/2022 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5723 Display options for all acad. years. Prohlubující kurz Hejného metody - práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost30.04.2022
detail2021/2022 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3374 Display options for all acad. years. Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Teritoriální studia23.02.2021
Results 1-50 of 792 1 2 3 4 5 ... 16 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html